Over ons

Over de organisatie

Kantoor SHF

 

SAMENVATTING INFORMATIE OVER DE SOPHEA HERITAGE FOUNDATION

De Sophea Heritage Foundation is een niet gouvernementele, niet winst beogende, niet politieke organisatie geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland en bij het Ministerie van Sociale Zaken in Kameroen met bestuursleden in beide landen.

Onze activiteiten in Nederland zijn gericht op fondswerving voor het uitvoeren van projecten op het platteland in Engelssprekend Kameroen waar wij nauw samenwerken met scholen en de bevolking aldaar om de ontwikkeling van jongeren te bevorderen door het promoten van entrepreneurschap om armoede, ziekten en ondervoeding terug te dringen. Door de huidige situatie in Kameroen hebben we onze activiteiten tijdelijk aangepast en proberen we de lokale bevolking waar mogelijk te ondersteunen.

Missie: De missie van de Foundation is een bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede op het platteland door onderwijs en het ondernemen van activiteiten die duurzame verbetering verzekeren van kwaliteit van leven en levensonderhoud van de bewoners.

Visie: Onze visie is een wereld zonder ellende en armoede die billijkheid garandeert door het delen van de natuurlijke hulpbronnen waardoor voorspoed en welzijn van alle mensen op aarde wordt bereikt. “A just and fair Society” John Law.

Doelsteling: Wijstreven ernaar een bijdrage te leveren aan het bereiken van de Millennium Ontwikkelings Doelen. (Millennium Development Goals (MDG) op het platteland van de North West en South Western regio’s van Kameroen.

Voor meer informatie bezoek onze website www.sohefo.org of contact ons direct telefonisch:

050-5264009 of 06-849 60 653

 

STEUN

Steun onze activiteiten via de ASN bankrekening NL15ASNB0852167717 ten name van Sophea Heritage Foundation te Groningen

 

 

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE SOPHEA HERITAGE FOUNDATION

Beleidsplan Sophea Heritage Foundation 2011

 

OVER ONS

De Sophea Heritage Foundation (SHF) is een niet-winstmakende, niet-gouvernementele, niet-politieke en niet-kerkelijk gebonden, oecumenisch gezinde, organisatie die tot doel heeft de ontwikkeling en positie van de gemarginaliseerde rurale samenleving van vooral vrouwen en jongeren in Engels sprekend Kameroen te versterken.

Dit doel moet worden bereikt door middel van het vergroten van kennis op het gebied van gezondheid, landbouw en economie en het stimuleren van een duurzame socio-economische ontwikkeling van dit gebied. De organisatie is in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in Kameroen bij het Ministerie van Sociale Zaken. Beide landen hebben een Stichtingsbestuur.

Het Bestuur in Nederland heeft de verantwoordelijkheid en het recht projecten, die door het Bestuur in Kameroen worden voorgesteld om uitgevoerd te worden, financieel te steunen, goed te keuren en te evalueren doormiddel van uitwisseling met de organisatie Dare2go/jongeren&missie.

 

DOEL

Het doel van de organisatie is een holistische ontwikkeling, die alle levensaspecten insluit, zoals genoemd in de 8 Millennium doelen.

(-Het uitbannen van extreme armoede – Onderwijs voor alle jongens en meisjes – Dezelfde rechten voor mannen en vrouwen – Afname van kindersterfte – Afname van sterfte van vrouwen in zwangerschap – Het uitbannen van ziektes als AIDS- Leven in een duurzaam leefmilieu – Meer eerlijke handel en schuldenverlichting)

De organisatie richt zich speciaal op structurele hulp aan jongeren en vrouwen. Bij deze hulp gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van leven van de armsten waarbij hun gezondheid hand in hand gaat met de opbouw van een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

 

PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN OM DIT DOEL TE BEREIKEN

Het doel wordt bereikt door het uitvoeren van:

De bouw van een modern ontwikkelingscentrum voor het organiseren van workshops op economisch, medisch, agrarisch, sociaal en intercultureel gebied:

 

 • Economisch: training in entrepreneurschap voor jongeren en de mogelijkheden onderzoeken voor het verkrijgen van microkredieten voor het kleinbedrijf; het geven van computerlessen aan jongens en meisjes waarmee al geruime tijd ervaring is opgedaan en deze uitbreiden; toegang tot internet en daardoor contact met de buitenwereld voor uitwisseling van kennis, informatie en innovatieve ideeën.
 • Medisch: workshops gericht op gezondheidseducatie en bewustmaking van mensen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid, speciaal gericht op het voorkómen van sexueel overdraagbare ziekten en ongewenste zwangerschappen en preventie van HIV/AIDS en de zorg voor mensen met AIDS
 • Agrarisch: bewustmaking van de bevolking van de noodzaak van de bescherming van het milieu en de waterscheiding: de ongenadige boskap tegengaan door herbebossing, de schadelijke eucalyptus bomen omhakken en vervangen door bomen en struiken die stikstof in de grond brengen, schaduw geven, na het snoeien brandhout leveren en de grond en het water vasthouden wat bodemerosie kan voorkomen; het organiseren van cursussen in duurzame landbouw en effectief management van boerderijen; de gemeenschap rondom het centrum in contact brengen met de proeftuin op het land van het centrum met een oppervlakte van een voetbalveld; gebruikmaking van documentatie materiaal
 • Sociaal: workshops met het doel gedragsverandering van mannen te bereiken ten opzichte van meisjes in de puberteit om verkrachting te voorkomen. (de borsten van meisjes worden platgestreken om ze te jong te doen lijken voor sex)
 • Intercultureel: een permanent uitwisselingsprogramma ondernemen voor jongeren van de organisatie Dare2go/jongeren&missie in Den Bosch en de landbouwuniversiteit van Wageningen. Er wordt in Bamenda, op200 meterafstand van het Centrum, een nieuwe universiteit gebouwd die mogelijkheden biedt voor een interuniversitair uitwisselingsprogramma. Het Centrum kan hierbij een aanvullende en bemiddelende rol vervullen.

Een aantal activiteiten zijn al begonnen of staan op een laag pitje of zijn tijdelijk gestopt omdat de campagne voor financiering voor een modern Ontwikkelings Centrum als dragende en bindende kracht nog niet volop gestart is.

De hoogste prioriteit van de Sophea Heritage Foundation in Kameroen en Nederland is de bouw van dit Centrum dat €30.000,00 kost met daarbij bovenop de kosten van de inventaris. Het Centrum is de basis waarop alle programma’s worden gepland, uitgevoerd en geëvalueerd in partnerschap met Nederlandse jongerenvrijwilligers van de Stichting Dare2go/jongeren&missie die uitzien om naar Kameroen te gaan om te helpen bij de uitvoer van programma’s als het Centrum er eenmaal staat en in de toekomst ook door de universiteit van

This inhibit with boner pills sold in stores mix not figured http://www.frankball.org/xxz/effexor-canada-price.php the and compliments night and rayrx online drug store even top I several nitroglycerin bottle like received black market cialis recommend… I’ve takes canada drugs with no prescriptions product have… Bottom I’m it “shop” excited something recommend. Good not http://balihiddenparadiseseminyak.com/dzg/combivent etc Dead, perfect This.

Wageningen.

 

ACTIVITEITEN

 

A. AIDSPREVENTIE CAMPAGNE

 • Dank zij de bijdrage van €17.000 van ICCO kreeg een anti–aids campagne gevoerd in Bamenda en omstreken in Kameroen een goede start. De Sophea Heritage Foundation(SHF)/Kameroen voerde deze campagne uit in scholen en dorpen sinds januari 2005. De SHF/Nederland bereidde deze campagne voor.

De verantwoording van het geld aan ICCO werd door SHF Kameroen rechtstreeks aan ICCO gedaan

 

*Wat is het succes tot nu toe?

 • bewustwording van SOA/HIV/AIDS om verspreiding te helpen voorkomen
 • deze campagne heeft een bereik van tenminste 10.000 mensen op dit moment

 

*Hoe gebeurt dit?

 • scholieren voeren een uitdagend toneelstuk op over SOA/HIV/AIDS
 • gezondheidsclubs geven info over aids en vrijwilligers verspreiden folders
 • school-en dorpshoofden, kerk-en regeringsfunctionarissen werken intensief mee

 

*Wat is extra bijzonder?

 • dat deze campagne de eerste in haar soort is, die in dit gebied is uitgevoerd
*Hoe nu verder?
 • het bouwen van een multipurpose ontwikkelingscentrum

 

B. COMPUTERPROGRAMMA

Door bemiddeling van de SHF Nederland organiseerde het Windesheim College in Zwolle een campagne voor computers die €1.500,00 opbracht. Wilde Ganzen verdubbelde het bedrag tot €3.000,00 die rechtstreeks door Wilde Ganzen naar SHF Kameroen werden overgemaakt en waarover SHF Kameroen verantwoording aflegde aan Wilde Ganzen Nederland.

 

C. HET ZWIJSEN COLLEGE IN VEGHEL

Leerlingen van het College voerden actie voor de bouw van het Ontwikkelingscentrum in Santa en brachten €2100 bijeen

 

D. AKTIE FIETS MEE IN ZEELAND NOORD BRABANT

In september 2010 nam de SHF deel aan de Aktie Fiets Mee. Deze bracht voor de SHF Nederland €3000,00 op. Dit bedrag kan onmiddellijk overgemaakt worden als de SHF Nederland er om vraagt.

 

E. STICHTING DR. ELISABETH KÜBLER-ROSS

De verkoop van artikelen door de Stichting bracht een bedrag van €1.000.00 op.

 

F. BIJDRAGE VAN KAMEROEN

LAND

De SHF Kameroen doneerde land waarop het Centrum gebouwd wordt. Het land is al omheind, waarvoor de SHF Nederland €110,00 doneerde. Het land heeft een oppervlakte van een voetbalveld. Er loopt een waterstroom langs het land waaruit het Centrum al het benodigde water kan pompen voor de bouw en het gebruik in het centrum. Langs het land staan elektriciteitspalen waarop het Centrum aangesloten kan worden. Het land grenst aan een hoofdweg waar bussen en lokale taxi’s stoppen. Vervoer naar het Centrum is daardoor ideaal. Door deze unieke ligging wordt de waarde van de grond op €15.000,00 geschat. Het land gaat een bron van inkomsten worden. Groenten en fruit dat verbouwd wordt vinden een grote afzetmarkt, want:

 • ze worden verkocht aan het restaurant binnen het Centrum,
 • de leerlingen van 3 middelbare scholen in de buurt hebben veel groenten en fruit nodig
 • de afnamecapaciteit van verse groenten en fruit door de toekomstige universiteit op 200 meter afstand zal zeker onderzocht worden.

 

VERKOOP VAN LAND- EN TUINBOUWZADEN

De SHF runt een winkel waar altijd zaden verkrijgbaar zijn, in tegenstelling tot winkels die door de regering bevoorraad worden. Omdat mensen altijd kunnen rekenen op deze SHF winkel, is er veel klandizie. In de toekomst verhuist de winkel naar het Centrum

COMPUTERLOKAALTJE

De SHF Kameroen geeft al enkele jaren les op 4 computers in een kleine ruimte. Er is een lange wachtlijst van jongens en meisjes die om les vragen. Er zijn 3 middelbare scholen in de buurt waarvan leerlingen vragen om deelname. In het toekomstige Centrum komt een ruime computerzaal.

 

OVERIGE FINANCIËN

In de loop van de jaren heeft de Stichting veel andere giften ontvangen. Vind hierbij een overzicht.

Activiteit Opgeleverde bedrag in euro’s
Rommelmarkt 2004 465,00
Roeland de vletter 2004 150,00
Giften 2004 125,00
Gift 2005 200.00
Gift 2005 25,00
Giften in 2006 640,00
Giften 2007 915,00
Oecumenische Pepergasthuiskerk 2008 291,44
Collecte ‘nHerberg 2008 102,60
Gift 1.000,00
Gift Vier handen 2009 230,00
Gift 1.565,00
Fam. J.A. Mensink Enschede 2010 1.000,00
Gift 375,00
Pepergasthuis kerk collecte 204,32
Anonieme gift voor betaling KvK

 

 

RUNNING COSTS VAN HET CENTRUM

 • Een student wordt manager voor 1 euro per dag (1 Euro=656 CFA franken)
 • Er komt een auto voor groenteverkoop. Een 2de hands auto wordt vanuit Nederland naar Kameroen vervoerd
 • Het restaurant van het Centrum verkoopt voedsel en dit inkomen wordt weer in het Centrum gestoken. Dit draagt bij aan de zelfvoorziening van het Centrum
 • Voor workshops wordt aan participanten een kleine bijdrage gevraagd die ook weer in het Centrum geïnvesteerd zal worden
 • Voor computerlessen zal op den duur ook een kleine bijdrage worden gevraagd die weer in het Centrum zal worden geïnvesteerd
 • De winkel die landbouwzaden verkoopt-en nu nog buiten et Centrum wordt gerund- komt ook naar het Centrum en draagt een deel van de winst af aan het Centrum

TIJDSBESTEK

2011 De bouw begint. Opvragen van €3000,00 van Fiets Mee. Donateurs werven voor inventaris. Donor organisatie wordt benaderd: ICCO verdubbelt ons bedrag: geeft €10.000,00. Bedrijven worden benaderd voor de bouw: stenen, cement, raamkozijnen.

 

2012

De computerzaal wordt afgebouwd.

Kleinere fondswervende acties.

Collectes.

Eric Akum en Silvie Renhgeh bezoeken één organisatie in Nederland.

Fiets Mee doet mee. Eerste twee jongeren van Dare2go gaan naar het Centrum in

lanbouw. Eenmaal thuis helpen ze in fondswerving voor inventaris

 

2013

Ruimten voor

Although Sorry. Retail not at cialis vs viagra otherwise very down, prefectly buy viagra I beautiful, have… The about cialis dosage machine matte have usa pharmacy no prescription needed googled and relive canadian pharmacy online including Amazon to remove blue pills and difficult Looks recommended generic online pharmacy conditioner Once one clean cialis discount Treatment The flowers limited the canadian pharmacy one smells . Used buy viagra online and have.

workshops en restaurant worden gebouwd.

Donororganisaties in Kameroen worden benaderd. ICCO en Fiets Mee doen weer mee

Twee jongeren van Dare2go assisteren. Bij thuiskomst zoeken ze fondsen voor Inventaris.

 

2014

Derde ruimte wordt afgebouwd. Fondswervende acties in Nederland en Kameroen. Collectes.

Weer gaan twee jongeren naar het Centrum. Thuis zoeken ze hulp voor inventaris.

 

2015

Het hele gebouw met inventaris is klaar. Twee Nederlandse jongeren gaan naar het

Centrum en twee jongeren van Kameroen komen naar Nederland in samenwerking met

Dare2go

ACHTERGROND INFORMATIE

Op 1 januari 1960 wordt het Franssprekende Oost Kameroen onder premier Ahmadou Ahidjo onafhankelijk van Frankrijk.

Op 1 oktober 1961 wordt het Engelssprekende West Kameroen onder premier John Ngu Foncha onafhankelijk van United Kingdom. Dit jaar 1 oktober 2011 is dat 50 jaar geleden!

Op 4 april 1961 bepaalt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 1608XV dat de twee regeringen van de Twee Gelijkwaardige Federale Staten Oost en West Kameroen een conferentie moeten houden om een grondwet te ontwerpen waar beide staten het over eens moeten worden. Deze conferentie heeft nooit plaatsgevonden! Met fatale gevolgen.

Op 20 mei 1972 wordt de Federale status van de twee Staten door Franssprekend Oost Kameroen afgeschaft en heet heel Kameroen vanaf die tijd de Verenigde Republiek van Kameroen.

In 1982 verandert president Paul Biya deze naam in La République de Cameroun, waarmee de naam van de oorspronkelijke Verenigde Federatie geheel verdwenen is. Daarmee begint de onderdrukking van Engelssprekend West Kameroen door Franssprekend Oost Kameroen die zich uit in: schending van de mensenrechten, uitsluiting bij het arbeidsproces, politieke uitsluiting, manipulaties bij verkiezingen, uitsluiting van posities in de regering, achterstelling op gebied van watervoorziening, gezondheidszorg, onderwijs en aanleg van wegen en geselecteerde reisroutes bij bezoeken van buitenlandse autoriteiten.

 

BAMENDA: DE LOKATIE VAN HET PROJECT

Engelssprekend Kameroen bestaat uit de Regio’s North West en South West. De Regio North West is onderverdeeld in 7 administratieve units met in totaal 3 miljoen inwoners. Bamenda ligt in de North West Regio. 60% van de bevolking is jonger dan 30 jaar. 80% van de bevolking is werkzaam in de landbouw en verbouwt maïs, bonen, zoete en Ierse aardappelen voor eigen consumptie en voor de verkoop. De inkomsten daarvan worden besteed aan schoolgeld en medische verzorging.

De voornaamste oppositie partij, de SDF, de Social Democratic Party, heeft haar bakermat in Bamenda. De Engelssprekende West Kameroeners zijn zich relatief sterk bewust van de onderdrukking op socio-economisch gebied door de regering. Bamenda wordt wel het politieke kookpunt van Kameroen genoemd waar de oppositie en regeringstroepen met elkaar botsen, vaak resulterend in de noodtoestand.

Dit heeft geleid tot grove schending van de mensenrechten, agressieve onderdrukking van de bevolking door het leger, armoe, ziekte en jeugdcriminaliteit. Dit gebied heeft een HIV/AIDS prevalentie van 8.7% , dat is het hoogste van Kameroen met de meeste weeskinderen met HIV/AIDS, terwijl de nationale HIV/AIDS prevalentie 5% is. Dit leidt tot vertraging in de ontwikkeling, woede, frustratie en geweld.

 

De Sophea Heritage Foundation is een organisatie die midden in deze samenleving staat en de behoeften van de bevolking heeft geïdentificeerd waaraan niet wordt voldaan. Door het uitvoeren van socio-economische transformatie waarin de bevolking volledig participeert hoopt de Foundation een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de bevolking.

Help ons

Elke bijdrage is welkom:

 • Financieel: bankrekeningnummer NL15ASNB0852167717 op ASN-Bank op naam van Sophea Heritage Foundation te Groningen.

College

De SHF werkt samen met een groep lokale en internationale partners en donoren. M.b.v. financiele middelen van ICCO Nederland, heeft de SHF verschillende projecten kunnen bekostigen zoals de voorlichting inzake SOA/HIV/AIDS preventie op 5 middelbare scholen en in 9 dorpen in de Santa Sub-division of the North West Province van Kameroen. Met de hulp van “Wilde Ganzen” en HBO-scholen in Nederland heeft de SHF een computercentrum ingericht.

This post is also available in: Engels