Our work

Our work

 • Participation and involvement

  Jonge vrouwen

  In de gemeenschap hebben vooral vrouwen en jonge mensen het erg moeilijk. Als ze betrokken worden bij verschillende activiteiten zullen ze meer kansen verwerven. Ook willen ze zich graag laten horen. Vooral jonge mensen willen hun verhaal kwijt zodat de ministers kunnen anticiperen op de diverse verhalen en zo goede projecten ontwikkelen.
  De SHF verzorgt b.v. computerlessen, zodat de jongeren zich kunnen ontwikkelen.

 • Health promotion

  Gezondheidspromotie

  De SHF verstrekt informatie t.a.v. gezondheid aan de meest kwetsbare kinderen. Op scholen wordt voorlichting gegeven over SOA’s en HIV. D.m.v. toneelstukken worden deze problemen aan de orde gesteld. De leerkrachten worden getraind hoe ze deze problematiek het best aan kunnen pakken, zodat er een goede preventie ontstaat.
  Jonge kinderen worden geïnformeerd over goede hygiene zodat ziektes die daarmee te maken hebben minder voor zullen komen.

 • Entrepeneurship

  Ondernemen

  De SHF is bezig met de ontwikkeling van ondernemersschap voor vrouwen die landbouwgronden bewerken. De eerste resultaten zijn erg positief en succesvol. De vrouwen worden opgeleid om kleine boerenbedrijven te runnen en rendabel te maken.

 • Protection of environment and water supplies

  Water

  De manier waarop voedsel, brandhout en drinkwater verzameld wordt is een zware belasting voor het milieu, wat resulteert in droogte en onzekerheid van eten. SHF werkt samen met de lokale bevolking om het drinkwater te beschermen. De rivieren en meren moeten beschermd worden omdat die zorgen voor de watervoorziening van de dorpen.
  De gemeenschap wordt gemotiveerd om andere producten dan hout te gebruiken.

 • Development and growth of community

  Bouw

  Om de jongeren iets om handen te geven wordt er een jongerencentrum gebouwd. Het is de bedoeling dat die ingericht gaat worden met communicatiemiddelen en computers.

This post is also available in: Dutch